MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vorm van ondernemen via de 3P-benadering: gericht op economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet).

Duurzaamheid is bij Albers Transport al jarenlang een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Aan de 3 P’s wordt als volgt invulling gegeven:

Profit
• Lager brandstofverbruik
• Betere werkomstandigheden
• Hoge beladingsgraad
• Transport Management Systeem: optimale planning en automatische orderaanmelding.

People
• Ondersteuning van ARBO-diensten
• Veiligheidscertificaten VCA
• Uitsluitend eigen materiaal
• Chauffeurshandboek; omgang in verkeer, met klanten e.d.

Planet
• Brandstofbesparingssysteem (Lean Haulage)
• Lage CO2 uitstoot: 100% van ons wagenpark bestaat uit euro 6 voertuigen
• Aanpassingen aan de milieuwensen van de klant
• Geluidsreductie door nieuwste voertuigen
• Onderhoud en uitstraling van het materiaal op hoog niveau houden