Veilig op weg

De laatste jaren wordt er steeds meer aandacht besteed aan het veilig vastzetten van lading op en in voertuigen en het laden en lossen van de transportgoederen. Albers Transport gaat hierin graag mee om zo uw producten veilig te transporteren. Om de transportveiligheid te waarborgen hebben we de volgende maatstaven:

Alle chauffeurs zijn voorzien van VCA -certificaat
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om de medewerkers veiliger te laten werken en het aantal ongelukken te verminderen. Om veilige omstandigheden te garanderen, moeten medewerkers beschikken over basiskennis ten aanzien van veiligheid. Bovendien gelden er wettelijke verplichtingen die de werkgever heeft ten aanzien van voorlichting en instructie. Indien geleverd moet worden aan VCA-gecertificeerde bedrijven dan kan iedere chauffeur van Albers Transport daar laden of lossen.

Alle voertuigen zijn  voorzien van juiste spanbanden, opvulblokken ter voorkoming van ladingschuiven en anti-slipmatten
Meerdere ladingen en retourvrachten verhogen de beladingsgraad. Dit verhoogt de druk op de chauffeur om het laden, stuwen en verankeren voor de rit goed uit te voeren, zodat de lading niet gaat schuiven en veilig en schadevrij vervoerd kan worden. Tijdens de rituitvoering is het opnieuw stuwen en verankeren na het lossen van een gedeelte van de lading heel belangrijk.